PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00008
Sportosabb Zengővárkonyért! – Sport és Szabadidő park létesítése

Projektadatok:
Támogatást igénylő neve: ZENGŐVÁRKONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
OP név: TOP PLUSZ
Pályázati kiírás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 – Élhető települések
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Zengővárkony
Megítélt összeg: 45 998 649 HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2022.04.04.
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Uniós társfinanszírozási ráta: 85% – ERFA
Projekt összköltség: 45 998 649 HUF

A projekt összefoglalása:
A projekt Zengővárkony Községi Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumi együttműködésében valósul meg. Zengővárkony település Pécsváradtól 3 km-re található zsáktelepülés, amely azonban rövid bekötőúttal a 6-os útról könnyen megközelíthető. A Kelet-Mecsek hegylábi előterében, a Dél-Baranyai-Dombság kistáj északkeleti részén helyezkedik el. A Pécsváradi járásban elhelyezkedő Zengővárkony jellemző példa Baranya megye aprófalvas településszerkezetére, hiszen lakosságszáma nem éri el az 500 főt, a 2011. évi népszámláláshoz képest, ahol 425 fő feletti népességszám volt, napjainkban nem éri el a 400 főt (Helységnévtár 2021.01.01.-i adat).
A fejlesztések Zengővárkony belterületi 1331/10 hrsz-on található közpark és a 255 hrsz játszótér területét érintik. Az 1131/10 hrsz területe 0,2370 ha, a 255 hrsz területe 0,0989 ha. Az igényfelmérés során primer információgyűjtés keretében kérdőíves megkérdezési módszertant alkalmazott a támogatást igénylő. Első lépésben a Főkedvezményezett összeállított egy 14 kérdésből álló kérdőívet. A kérdőív webalapú formátumban állt a lakosság rendelkezésére a Facebook oldalon https://www.facebook.com/zengovarkony. A decemberi megkérdezés folyamán 149 személy töltötte ki a kérdőívet. Az igényfelmérésben résztvevő 149 fő 71%-a nő volt, a férfiak aránya 29%. 44,7% a 30-45 éves korosztályból, 22% a 46-59 évesek közül került ki. 52,1%-uk családos. A projekt célcsoportja a falu lakossága, a gyermekektől az idősekig. Elsődleges célcsoportok: aktív szabadidő eltöltést kereső fiatalok, családok, gyerekek – egészségtudatos időskorúak – aktív turizmust kedvelő fiatalok és családok.
Tervezett tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
2.1.1. B). I. a: Közösségi parkban és a játszótéren a növényállomány növelése: A Sport- és szabadidő parkba és a játszótéri területre fák, valamint sövény telepítése.
2.1.1. B). I. d: Aktív rekreációs zöldterületek kialakítása: Rekortán futópálya, pumptrack pálya, felnőtt fitnesz eszközök és kültéri pingpongasztal telepítése, padok, kerékpártárolók hulladékgyűjtők beszerzése és elhelyezése.
2.1.1. B). I. g: Közvilágítás: Napelemes kandeláberek telepítése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
2.1.2.2. II. d): Szükséges építmények és műtárgyak bontása, növényirtás, hulladékelszállítás: A közösségi park területén fakivágások, esetleg cserjeirtások, illetve azok elszállítása.
2.1.2.2. III. a): Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, telepítése: A sport- és szabadidő parkot, illetve a játszótér területét figyelő kamerarendszer telepítése.
2.1.2.2. III. b): Közterületi wifi-hálózat kialakítása: A parkban ingyenesen elérhető wifi-hálózat kialakítása hotspot telepítésével.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
2.1.2.1. III. a): Nyilvánosság biztosítása: A felhívás előírásai szerint.
Indikátor:
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra: 0,3359 ha.
Releváns mutatók:
A fejlesztett zöld infrastruktúrát igénybe vevők becsült száma a fenntartási időszak első teljes évében 1800 fő.

A projekt 12 hónapos megvalósítási időszakából 3 hónap a szakmai-műszaki előkészítés lezárása, az építési és eszközbeszerzési tevékenységek megvalósítására 9 hónap tervezett. Közbeszerzés nincs tervezve a projektbe.
A projektmenedzsment tevékenységeket a BMÖH látja el saját teljesítésben.


Magyar Falu Program

Önkormányzati út felújítása 
2020
Támogatási összeg: 15 407 036 Ft

Elhagyott ingatlanok megvásárlása
2020
2 485 644 Ft

Járdafelújítás anyagtámogatása
2021
1 236 980 Ft

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és közösségszervező bértámogatása
2021
2 747 538 Ft

Orvosi eszközök beszerzése
2021
692 819 Ft

Közterületi játszótér fejlesztése
2021
3 921 615 Ft

Kommunális eszközök beszerzése
2021
14 995 877 Ft