Gyöngyösbokréta Óvoda, Zengővárkony

7720 Zengővárkony, Arany János utca 71.
+36-72-465-316
gyb.ovoda@gmail.com

Az intézmény vezetője:
Némethné Fábos Adrien

Óvodapedagógus:
Tarnay Dóra

Dajka:
Gáspárné Dicső Adrienn
Frick Róbertné

Zengővárkony központjában található az 1968-óta működő óvodánk, melynek épülete, udvara tökéletesen illeszkedik a műemlék jellegű házak, virágos, gondozott porták adta faluképhez.

Zengővárkonyban élő, zömmel református vallású kis közösség féltőn s gondosan ápolja ősei mai napig is élő, illetve újraélesztett szokásait, hagyományait. Óvodánkban ezekből a gyökerekből merítve, valamint azt kiegészítve működik „évkör” szerinti hagyomány-ápoló pedagógiai programunk.
…Mert mi is hisszük, és valljuk, hogy:

„Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek
beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar
mivoltunk épületének mintegy a földalatti alapjait
kell itt lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum,
annál szilárdabb az épület.”
–írja Kodály Zoltán

Az óvodai nevelést intézményünkben a néphagyomány-ápolás különböző elemeinek megismertetésével, művelésével kívánjuk a 2,5 – 7 éves korosztály számára biztosítani.

Garanciát vállalunk a programmal harmonikus óvodai környezet, a személyi és tárgyi feltételek biztosítására. Munkánkban segítségünkre vannak: a fenntartó önkormányzat, partnerkapcsolataink, a szülők és népművészettel foglalkozó magánszemélyek is.

Intézményünkben a gyermekek családias, szeretetteljes légkörű osztatlan csoportban fejlődhetnek, válhatnak iskolaéretté, mint szociálisan; mentálisan; elsajátítva a szükséges műveltséganyagot. A csoportlétszámunk lehetővé teszi az egyéni bánásmód, a kompenzáció és a fejlesztés mindennapos gyakorlatát is.
A speciális fejlesztési feladatokat (logopédia, gyógypedagógia, tiflopedagógia…) utazó szakemberek látják el, melyhez színhelyként egy kis fejlesztő szoba áll a rendelkezésükre.

Ugyanitt lehetőség van református és katolikus hittan foglalkozások tartására. A délután folyamán térítéses angol, illetve a Zengővárkonyi Német Önkormányzat által finanszírozott és a gyerekek számára ingyenesen biztosított német nemzetiségi foglalkozásokon való részvételre.

Óvodánkba elsősorban zengővárkonyi gyermekeket fogadunk, de a létszám függvényében más településről is várjuk a hozzánk beiratkozó csemetéket.