Míves Tojás Múzeum

Zengővárkonyban kapott helyet Magyarország első- és Európában is ritkaságnak számító – állandó hímes tojás kiállításával büszkélkedő muzeális intézmény.
A magángyűjtemény 2000. április 16.-a óta tárja látogatói elé egyedülállóan komplex anyagát. A muzeális intézmény fő gyűjtőköre a Kárpát-Medence. Tájegységenként rendszerezve mutatja be a magyar tojásdíszítés megannyi technikáját, sokszínűségét. A tojásdíszítés sokféleségét a maga teljességében bemutatni kívánó gyűjteményben megtalálhatók az egyszerűbb technikákkal készült népművészeti darabokon kívül a bonyolult, leheletfinoman csipkézettek és a modern iparművészet képviselői is.
A múzeum több ezer darabos nemzetközi anyaggal is rendelkezik, hiszen a tojásdíszítés a Világ számos pontján megtalálható. A hagyományos szorb, hucul, morva stb. tojások mellett Európában ritkán látható egyedi darabokat is megcsodálhatunk többek közt Indonéziából, Kínából, Japánból.
A múzeumba érdemes többször ellátogatnunk, mivel a gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, és a kiállítás anyaga időről időre megújul.
A jelenlegi közel 5000 tojásból 2500-at láthatunk a vitrinekben kiállítva. Összesen 22 ország, 55 tájegység és 170 tojásdíszítő munkáját csodálhatjuk meg. A múzeum legújabb, egyedülálló látványossága a lúdtojásokba kézzel karcolt Keresztút Stációi.
Egy teljes vitrin a különlegességeknek lett szentelve, ahol helyet kapott a többi közt a híres, áttört technikával készült „Himnuszos tojás” a nemzeti ima kezdeti soraival és kottájával.
A Míves Tojás Múzeum fennállása óta minden évben megrendezi Ifjúsági Tojásfestő Versenyét Virágvasárnapon. Ez a rendezvény nyitja a nagyheti rendezvénysorozatot, mely során egész nagyhéten ki lehet próbálni a hagyományos tojásírást, melyben a helyi tojásírók is segítenek az alkotásban, illetve bepillanthatunk a tojáspatkolás rejtelmeibe is.

http://www.tojasmuzeum.hu

Szalma-Kincs-Tár

Nemzetközi szalmagyűjtemény, melynek anyaga, a világ 15 országából származó mintegy 400 szalmából készült tárgy Tüskés Tünde gyűjtő és kutató munkájának az eredménye. A kiállítás bemutatja a szalmából készíthető tárgyak sokféleségét, összefoglalja mindazon eljárásokat, amelyekkel a szalmából kultikus, használati és dísztárgyakat lehet készíteni, továbbá szemlélteti a különböző technikákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat is.
http://www.szalmakincstar.eoldal.hu


Berta János faműves állandó kiállítása

A kiállítás anyagát egyedi, zsűrizett, fából készült használati edények, étkészletek, kupák, szobrok és játékok alkotják.
Cím: Arany János u. 113. (kulcs a szembe szomszédban Hertrich Józsefnénél)


Tájház

Zengővárkony néprajzi kincseit őrzi a falu 1982-ben megnyitott tájháza. A kiállítást elsősorban Császár János (1910-1987), a falu egykori tanítójának gyűjtése alapozta meg. Az első házat festett, virágozott, kék bútorral rendezték be, felvetett, mennyezetes, csöngettyűs ággyal. A ház egykori lakói és a helyi népviseletek a XX. század eleji fényképeken láthatók.
A házhoz toldva, de külön fedél alatt áll a hátsóépület, benne kamra-nyárikonyha-spájz, huszáristálló, kacsaól-tyúkól és kocsiszín. Tetőszerkezetük állószékes, a ház födéme szalmapólyás, tapasztott, a hátsóépületé deszkaborítású.
A megmaradt gazdasági épületek, munkaeszközök képet adnak arról is, hogyan működött hajdanán a hagyományos parasztgazdaság.
Zengővárkonyi tájház A baranyai magyar népi építészet egyik szép példája. Néprajzi gyűjteménynek és a szövőműhelynek is helyet ad. Az itt készülő szőttesek Zengővárkony népi textilkultúrájának hagyományos szín- és formavilágát őrzik.

Elérhetőségek:
Telefonszám: 72/466-581, 72/466-605
Fax: 72/566-012
Cím: Zengővárkony, Kossuth u. 6.
Nyitvatartás: márc. 15–okt. 31.: H–K, Cs–V 10–12, 13–18; nov. 1–márc. 14.: H–K, Cs–V 10–15


Református templom

A ma is látható templom helyén a hívek kétszer is építettek fából templomot. A Türelmi Rendeletet követően 1786-ban kőből építettek tornyot a fa templomtesthez, majd 1802-ben szintén kőből építettek egyhajós templomot elődje helyére. Ez bizonyíthatóan festett kazettás, vízszintes mennyezetű volt. A templomot 1841-ben bővítették, s nyerte el mai formáját. A kereszthajós szerkezetű, boltíves mennyezetű templom késő barokk stílusban épült. Az 1877-ben beépített orgona Lesnyik József és Kész Ernő mesterek munkáját dicséri. A templom egyik legfőbb jellegzetessége, – Kárpát-medencében is egyedülálló módon – hogy tetején a csillag bibliai szimbóluma alatt a katolikus Habsburg-ház címerét találjuk, mely utal az első megépült református templom történetére:
Írott források szerint a falu lakosságának jelentős része az 1650-es évektől református volt. A szomszédos Pécsvárad katolikus árnyékában sokáig lehetetlen volt református templomot építeni akárcsak fából is. Az engedélyt az egykor Linzből ideérkező báró Zinzendorf adta meg, mint a dominium tulajdonosa, viszonozva a helybéli református Vókai György figyelmességét. A korabeli dokumentumok szerint a reformátusság háláját fejezte ki a címerrel, míg a ma utazója hozzáteszi, hogy az bizony a védelem pajzsa is volt a katolikus klérussal szemben, melynek nagy hatása volt a térségben a közigazgatásra.
A templom méltó párja az 1886-ban épült parókia, melynek egykori lakói között ott találjuk Csekei István esperest, aki a Tolnai Református Egyházmegyének volt egyházkormányzója. Itt élt és szolgált 1927-1947-ig dr. Fülep Lajos lelkész, művészettörténész, művészetfilozófus, esztéta, egyetemi tanár is, akinek emlékét megőrizendő emlékszobát nyitottak meg 1975-ben.

Elérhetőségek:
7722 Zengővárkony, Arany J. u. 97.
(+36 72) 466-118


Fülep Lajos – Császár János emlékszoba

Dr. Fülep Lajos, az akkor már ismert művészettörténész 1927-ben Zengővárkonyt választotta református lelkipásztori működése színhelyéül, ahol 1947-ig élt és dolgozott. Kántortanítója Császár János volt. Kettejük két évtizedes munkája áldásos volt nemcsak a falu számára, hanem az egyetemes magyar kultúrát is gazdagította. Nagy szerepük van abban, hogy a falu ősi kultúrája, népszokásai a mai napig fennmaradtak, s az összegyűjtött, életben tartott népművészeti emlékek és hagyományok átörökíthetők a jövőbe is. Ezen idők munkásságát, életüket bemutató tárlat.

Elérhetőségek:
7722 Zengővárkony, Arany J. u. 97.
+36 72 466 118