Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zengővárkonyi Német Nemzetiségi Tagiskolája

7720 Zengővárkony, Arany J. út 63.
Tel.: 72/466-185
e-mail: zengoiskola@gmail.com

Tagintézmény-vezető:
Schweitzerné Gerst Rita

Pedagógusok:
Bárácz Zsuzsanna
Darmosné Gyenis Valéria
Fáth Hedvig
Schweitzerné Gerst Rita

Iskolánk 1856-ban épült, azóta mindig volt helyben oktatás. Jelenleg 4 évfolyam összevonásával – német nemzetiségi nyelven – folyik a tanítás. Ez sajátos jelleget ad az intézménynek, hisz ez az oktatási forma manapság már kevés településen működik. Ha valaki azt hallja: összevont osztály, el sem tudja képzelni, hogy ez mit takar. Időről időre el kell magyarázni, hogy ez milyen formában realizálódik. Nem érti az önálló óra fogalmát. Sokak számára csak a frontális munka az ismert. Nálunk nagy hangsúly van az önálló munkán, a tanulók napi óráinak min. 50 %-át teszi ki. Ez már 1. osztálytól kezdve nagyfokú önállóságot, figyelmet, türelmet igényel. Természetesen ezeken az órákon is kapnak igény szerint segítséget. De a fő szerep egy másik osztályé, akinek éppen hangos órája van. A nagyfokú önállóság elsajátítása mellett előnyt jelent az összevonás a tananyag könnyebb elsajátításában is. Óhatatlanul is többször hallják az ismereteket egymástól. A nagyobbak sok segítséget nyújtanak a kisebbeknek mind a beilleszkedésben, mind a tanulásban egyaránt. Lehetőség van az alapok biztos elsajátítására, hisz óráról órára egyénileg nyomon követhető a gyerekek tudása illetve esetleges hiányossága. Ezek pótlása egyénileg azon nyomban megoldható.
Az oktatás 1 tanteremben és egy tornaszobában folyik. A pécsváradi főintézménnyel folyamatos a kommunikáció. Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, tanulmányi versenyeken is. Folyamatosan megmérettetik tudásukat a „falusi kisiskolában tanuló gyerekek” is. A pécsváradi Tanuszodában biztosított az egész évben folyó úszásoktatás heti rendszerességgel.
A mi feladatunk Zengővárkonyban az ünnepségek, rendezvények műsorának megszervezése, illetve azok színesítése. Rendszeresen készülünk március 15., október 23. eseményeinek megemlékezésére. Minden évben köszöntjük Idősek napján a nyugdíjasokat. A karácsony és a farsang már-már faluünnep, hisz a hozzátartozókon kívül sokan megtisztelnek a jelenlétükkel.