Polgárőrség, Zengővárkony

Rendőrörs, Pécsvárad

cím: 7720 Pécsvárad, Liszt F. u. 6.
tel.: 72/465-004
e-mail: sarosdip@baranya.police.hu
vezető: Sárosdi Péter r. őrnagy
körzeti megbízott: Hecker Attila c.r.zls.
fogadóóra: minden hónap első keddjén 15 – 17 óra között
A körzeti megbízott körzetéhez tartozó települések: Pécsvárad, Nagypall, Martonfa, Zengővárkony
http://pecsvarad.hu/intezmenyek/biztonsag-es-rendvedelem